อุบัติเหตุจากการทำงาน

อันตรายที่ได้รับจากการทำงานนั้นส่วนใหญ่มักเกิดจากการขาดความเอาใจใส่ในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยทั้งในส่วนของตนเองและสถานประกอบการที่ไม่มีนโยบายเรื่องความปลอดภัย
รวมถึงการขาดประสิทธิภาพในการตรวจสอบและให้ความรู้ ดังนั้นทุกคนจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจและปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยโดยเคร่งครัด

สาเหตุโดยทั่วไปของอุบัติเหตุอาจแบ่งได้ดังนี้

1. ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

อุบัติเหตุมักเกิดกับบุคคลที่เข้ามาทำงานใหม่ หรือต้องทำงานกับเครื่องมือและเครื่องจักรใหม่
โดยที่ไม่ได้รับคำอธิบายถึงการปฏิบัติและการทำงานของเครื่องมือและเครื่องจักรโดยละเอียด จึงมักจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้บ่อยครั้ง

 • การสอนและอธิบายเกี่ยวกับความปลอดภัยยังไม่ดีพอ
 • กฎความปลอดภัยไม่มีผลบังคับใช้
 • ไม่ได้วางแผนงานความปลอดภัยไว้เป็นส่วนหนึ่งของงาน
 • ไม่ได้จัดการแก้ไขจุดอันตรายต่างๆ
 • ไม่มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัย
 • ขาดความรู้หรือไม่ได้ตระหนักในเรื่องความปลอดภัย

2. ความประมาท

 • มีความเชื่อมั่นมากเกินไปเนื่องจากทำงานมาเป็นเวลานาน
 • การละเลยและไม่เอาใจใส่หรือมีทัศนคติที่ผิดเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย
 • ไม่ได้ถอดปลั๊กหรืออุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องป้องกันอันตรายหรือเครื่องกั้นเมื่อไม่ได้ใช้งาน
 • ใช้เครื่องมือไม่ถูกต้องกับลักษณะของงานที่ทำ ถึงแม้ว่ามีเครื่องมือที่ถูกต้องและเหมาะสมให้เลือกใช้ได้ก็ตาม
 • ยกของผิดวิธีจนเกิดอันตราย
 • อิริยาบทการเคลื่อนไหวในการทำงานที่เป็นอันตราย เช่น การเดิน การวิ่ง การกระโดด การก้าว การปีนป่าย การหยอกล้อในระหว่างการทำงาน
 

3. สภาพร่างกายของบุคคล

 • ร่างกายอ่อนเพลีย เนื่องจากไม่สบายแล้วมาเข้าทำงานหนัก
 • หูหนวก
 • สายตาไม่ดี
 • โรคหัวใจ
 • สภาพร่างกายไม่เหมาะสมกับงานที่ทำ

4. สภาพจิตใจของบุคคล

 • ขาดความความตั้งใจในการทำงาน
 • ขาดความสามารถในการควบคุมอารมณ์ในขณะทำงาน
 • ตื่นเต้นและตกใจง่าย

5. อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร มีข้อบกพร่อง

 • ใช้เครื่องมือที่มีขนาดไม่เหมาะสมกับงานที่ทำ
 • ใช้เครื่องมือที่สึกหรอชำรุดหรือเสียหาย
 • ใช้เครื่องมือที่ไม่มีด้ามจับหรือที่จับที่เหมาะสม
 • ไม่ใช้เครื่องป้องกันอันตราย
 • หยิบจับและใช้งานเครื่องมือที่ไม่มั่นคง
 • ละเลยต่อการบำรุงรักษา

6. สภาพของบริเวณปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย

 • แสงสว่างไม่เพียงพอ
 • เสียงดังมากเกินไป
 • การระบายอากาศที่ไม่เหมาะสม
 • ความสกปรก
 • บริเวณที่คับแคบ
 • พื้นที่ใช้งานมีสารเคมีและเชื้อเพลิง
 • พื้นลื่นเนื่องจากคราบน้ำมันหรือของเหลว
 • หลุมและสิ่งกีดขวางทางเดิน
 • การสูญเสียเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุ

หลักความปลอดภัยในการทำงานโดยทั่วไป

 • จะต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของโรงงานและบริษัทโดยเคร่งครัด
 • ใช้เครื่องมือให้ถูกวิธี ถูกขนาด และถูกกับประเภทงาน
 • แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงงาน และใช้เครื่องป้องกันอันตรายทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
 • หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหาย หรืออยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน
 • เก็บรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ
 • รักษาความสะอาดทางเดินในโรงงาน และติดป้ายแสดงบริเวณปฏิบัติงานที่มีอันตรายให้ชัดเจน
 • รู้จักตำแหน่งหรือที่ติดตั้งเครื่องดับเพลิงตลอดจนวิธีการใช้
 • ปฏิบัติตามคำเตือนหรือเครื่องหมายแสดงอันตรายต่างๆ ภายในโรงงาน
 • ไม่ควรวิ่งหรือหยอกล้อกันสถานที่ทำงาน

เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

 เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หมายถึงอุปกรณ์ที่สวมใส่ลงบนอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย หรือหลายส่วนพร้อมกัน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันอันตรายให้แก่อวัยวะส่วนนั้นไม่ให้เกิดอันตรายจากสภาพแวดล้อมหรืออุบัติเหตุในการทำงาน

One thought on “อุบัติเหตุจากการทำงาน”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *